network-icon-01

加速

世界級VPN隧道網絡、Gb級閘道、無限頻寬

我們的使命

我們致力為客戶提供最高水平的隱私防護,以及最穩定、最高速的VPN網路。多年來,我們一直秉持著專業、認真、嚴謹的態度,實踐我們的承諾。此外,我們相信客戶支援應該是同等重要的。


歡迎來到世界領先VPN服務供應商 Private Internet Access 網站!VPN隧道網絡

擁有逾3315個伺服器,遍及30個國家、48個地區


美國

13個地區   •   1,606 Servers

bare-metal1,574個伺服器

squid32 Squid Proxy

英國

3個地區   •   227 Servers

bare-metal221個伺服器

squid6 Squid Proxy

加拿大

3個地區   •   234 Servers

bare-metal228個伺服器

squid6 Squid Proxy

澳洲

2個地區   •   185 Servers

bare-metal181個伺服器

squid4 Squid Proxy

德國

2個地區   •   60 Servers

bare-metal56個伺服器

squid4 Squid Proxy

紐西蘭

1個地區   •   16 Servers

bare-metal14個伺服器

squid2 Squid Proxy

荷蘭

1個地區   •   548 Servers

bare-metal340個伺服器

socks206 SOCKS Proxy

squid2 Squid Proxy

瑞典

1個地區   •   48 Servers

bare-metal46個伺服器

squid2 Squid Proxy

挪威

1個地區   •   20 Servers

bare-metal18個伺服器

squid2 Squid Proxy

丹麥

1個地區   •   26 Servers

bare-metal24個伺服器

squid2 Squid Proxy

芬蘭

1個地區   •   18 Servers

bare-metal16個伺服器

squid2 Squid Proxy

瑞士

1個地區   •   40 Servers

bare-metal38個伺服器

squid2 Squid Proxy

法國

1個地區   •   46 Servers

bare-metal44個伺服器

squid2 Squid Proxy

比利時

1個地區   •   15 Servers

bare-metal13個伺服器

squid2 Squid Proxy

Austria

1個地區   •   17 Servers

bare-metal15個伺服器

squid2 Squid Proxy

Czech Republic

1個地區   •   12 Servers

bare-metal10個伺服器

squid2 Squid Proxy

愛爾蘭

1個地區   •   10 Servers

bare-metal8個伺服器

squid2 Squid Proxy

義大利 / 意大利

1個地區   •   13 Servers

bare-metal11個伺服器

squid2 Squid Proxy

Spain

1個地區   •   12 Servers

bare-metal10個伺服器

squid2 Squid Proxy

羅馬尼亞

1個地區   •   16 Servers

bare-metal14個伺服器

squid2 Squid Proxy

Hungary

1個地區   •   10 Servers

bare-metal8個伺服器

squid2 Squid Proxy

Poland

1個地區   •   10 Servers

bare-metal8個伺服器

squid2 Squid Proxy

土耳其

1個地區   •   4 Servers

bare-metal4個伺服器

香港

1個地區   •   16 Servers

bare-metal14個伺服器

squid2 Squid Proxy

新加坡

1個地區   •   25 Servers

bare-metal23個伺服器

squid2 Squid Proxy

日本

1個地區   •   16 Servers

bare-metal14個伺服器

squid2 Squid Proxy

以色列

1個地區   •   8 Servers

bare-metal6個伺服器

squid2 Squid Proxy

墨西哥

1個地區   •   33 Servers

bare-metal31個伺服器

squid2 Squid Proxy

巴西

1個地區   •   13 Servers

bare-metal11個伺服器

squid2 Squid Proxy

印度

1個地區   •   10 Servers

bare-metal8個伺服器

squid2 Squid Proxy

我們的讀者都認為若要保護私人瀏覽資料,Private Internet Access 應當是第一站。 - Lifehacker Media
7天退款保證

月繳

兩年

年繳

* 所有價格均以美元為單位。任何折扣均反映以現時服務月費 $6.95 為基礎的扣減金額。
如欲查詢批量購買的詳情,請洽詢 multiple-accounts@privateinternetaccess.com

VPN功能

安全可靠的VPN帳號
加密的WiFi
P2P支援
PPTP、OpenVPN 及 L2TP/IPSec
可同時在5個裝置上使用
封鎖廣告、追蹤器及惡意程式
多條VPN閘道
無限頻寬
包含SOCKS5代理伺服器
沒有任何資料傳輸紀錄
即時建立
簡單易用
world

擁有逾3315個伺服器,遍及30個國家

美國英國加拿大澳洲德國紐西蘭荷蘭瑞典挪威丹麥芬蘭瑞士法國比利時奧地利捷克愛爾蘭義大利 / 意大利西班牙羅馬尼亞匈牙利波蘭土耳其香港新加坡日本以色列墨西哥巴西印度 ...and growing